SIBA College จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 SIBA College ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วิหารหลวงพ่อสุโขทัยภายในวิทยาลัยฯ  และในสายวันเดียวกันอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารเดินทางไป เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ณ วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง