พิธีทำบุญตักบาตร และหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์  ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์รองประธานกรรมการ ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี  ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป จากวัดลาดปลาเค้า  และหล่อเทียนจำนำพรรษา

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมที่ดีของชาว SIBA ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565   ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ