พิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารและนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์  รองประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี  ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ของ SIBA และกิจกรรมเปิดการเรียนการสอนลูกเสือวิสามัญในพิธีได้มีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10และรำลึกถึงครูเพทาย อมาตยกุล ปรามาจารย์ลูกเสือไทยหลังจากเสร็จพิธี คณะลูกเสือวิสามัญได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ