SIBA CASUAL เปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเงิน

ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จัดนักศึกษา SIBA ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จัดฝึกอบรมนักบริการมืออาชีพ รุ่นแรกปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชา จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมและ เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ The Berkelay Hotel ประตูน้ำ ด้วยประสบการณ์มืออาชีพของครูอาจารย์ นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก ได้รับคำชมเชยจากผู้ประกอบการว่า “เด็ก ๆ เก่งมาก มีน้ำใจช่วยเหลืองานในทุก ๆ อย่าง” นี่แหละที่เรียกว่า “มืออาชีพอย่างแท้จริง” ได้ทั้งประสบการณ์ และรายได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองสุดยอดเยาวชนคนรุ่นใหม่ของ SIBA