SIBA College สาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับชั้นปวช.3/1 และปวส.1/1 จัดทริปทัศนศึกษาดูงาน ONE DAY TRIP ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

อาจารย์มนตรี สายหนู  และอาจารย์ปิยะพงษ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 และ ปวส.1/1 จัดทริปทัศนศึกษาตามเส้นทางวัดประจำรัชกาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565  จำนวน 15 คน จำนวน 4 วัด ดังนี้

– วัดที่ 1  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
– วัดที่ 2  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
– วัดที่ 3  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
– วัดที่ 4  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ และได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวไทย นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานที่จริง และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X