SIBA College จัดกิจกรรมเรียนหลักสูตร START UP (OPEN HOUSE) นักศึกษาระดับ ปวช. ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

SIBA College จัดกิจกรรมหลักสูตร Start Up (Open House) เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 ทุกสาขา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง Startup Business โดยคุณภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร กรรมการบริษัท แอตตร้าอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เปิดโลกทัศน์และแสดงผลสัมฤทธิ์ในความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับดูแลอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจของคณะครูและนักศึกษาที่พร้อมก้าวเข้าสู่รั้วสีชมพูแห่งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม SIBA Convention เวลา 13.30 – 15.00 น. 

X