สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดงานทำบุญ บำเพ็ญกุศลอุทิศให้  “ครูเพทาย อมาตยกุล” ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ

คุณเอม ประไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ให้กำเนิดสถาบัน

ทั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรและศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร ERC (ชั้น 1) เวลา 09.00-13.00 น.

หลังจากนั้นได้มีการประชุมสมาคมฯ เป็นการเบิกฤกษ์คณะกรรมการชุดใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน

X