พิธีลงนาม MOU ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาเกริก กับ SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร นำ Team – SIBA เข้าพบ และคารวะท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ พร้อม ลงนามบันทึกความเข้าใจ ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก ยุคใหม่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาสู่สากลโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X