ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอีกหลากหลายอาชีพ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำ ตลอดจนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและพัฒนาการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร SIBA Center

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X