SIBA College จัดกิจกรรมเรียนหลักสูตร START UP (OPEN HOUSE) นักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2565

SIBA College จัดกิจกรรมหลักสูตร Start Up (Open House) เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ปวส.1-2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง Start up Business โดยคุณภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร กรรมการบริษัท แอตตร้าอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เปิดโลกทัศน์และแสดงผลสัมฤทธิ์ในความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.กิตติกร สันคติประภา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับดูแลอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจของคณะครูและนักศึกษาที่พร้อมก้าวเข้าสู่รั้วสีชมพูแห่งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม SIBA Convention เวลา 13.30 – 15.00 น. 

X