ยิ่งใหญ่  “ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11

งานแฟชั่น ผ้าไหมไทยระดับโลก ของโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวิทยาลัยฯ อาชีวะเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลการตัดเย็บ ชุดประจำชาติ Slovenia โดยใช้ผ้าไหมไทย จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหมและนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ  ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11 

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานการประกวดชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย (The 3 Next Big Silk Designer Contest) และบูธแสดงสินค้าผ้าไหมไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐบาลไทยและคู่สมรส เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย อาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก 

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูต และคณะกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศต่างๆ รวม 100 ประเทศ  สำหรับการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม (The 3 Next Big Silk Designer Contest) กรมหม่อนไหมได้ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

มหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11 เป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย เป็นการสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการไหม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยให้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมมรดกไทยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และให้ความสนใจสวมใส่ผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย ที่จะเป็นการสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งในและในต่างประเทศต่อไป

X