“เฉลิมฉลอง 60 ปี SIBA จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่” ค่ายประชากรคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

“เฉลิมฉลอง 60 ปี SIBA จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่” ค่ายประชากรคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

25 – 26 พ.ค. 65   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

SIBA College ได้มีการจัดกิจกรรม “เฉลิมฉลอง 60 ปี SIBA จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่” ปีการศึกษา 2565โดยมีนักศึกษาใหม่ ปวช. ปีที่ 1 เข้าค่ายในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าค่ายตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ มีกิจกรรมมากมาย เช่น Gang Show ประเพณีวัฒนธรรม ผจญภัย ชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมสร้างความสามัคคี เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารักษ์ความเป็นไทย การปรับตัวไทย  พัฒนาตนเอง ในด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ มีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยกระบวนการของลูกเสือ และที่สำคัญคือการเป็นศิษย์ครูเพทาย กิจกรรมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าค่ายนี้ตลอดทั้ง 2 วัน เพื่อดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสร้างความสุขให้คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาอย่างยิ่ง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ และสวนรถไฟ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเคร่งครัด

The school for future citizens.

————————————-

📌กดติดตามเพจเพื่อไม่พลาดข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของ SIBA

🌐 Website : www.siba.ac.th

🎓 สมัครเรียน : https://bit.ly/3DZrMVE

👉🏻 สอบถามข้อมูล : https://lin.ee/zetaqLM

📞 โทรศัพท์ : 02-939-3000 กด 7 

Facebook : www.facebook.com/sibalive

Instagram : www.instagram.com/siba_college

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X