คณะกรรมการ สอช.- สอศ. ตรวจประเมินการเปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สอช. และ สอศ. ดำเนินการตรวจการอนุญาตเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X