มหาจุฬาสมัชชาวิถีพุทธ

ผู้บริหารและอาจารย์ SIBA College เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในงานมหกรรม มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 3

อาจารย์ทศพล  เกาะสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในฐานะที่ได้ออกแบบจัดเรียงเนื้อหารูปเล่มของคู่มือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ(สำหรับผู้ประเมิน) และคู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ โดยประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้อนุเคราะห์ดำเนินการ

อาจารย์จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดทำอาร์ต และเรียบเรียงรูปเล่ม อาจารย์ชาลินี แซ่อื้อ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และทีมงาน เป็นผู้ออกแบบปก ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

มหาจุฬาสมัชชาวิถีพุทธ

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X