The Open Box Day ครั้งที่ 1 เปิดกล่อง iPad Gen 9 กับนักศึกษาใหม่

นักศึกษา ปวช.ปี 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม The Open Box Day ครั้งที่ 1 รับเครื่อง iPad Gen 9
โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัท SPVi ให้ความรู้ในการใช้เครื่องให้มีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ERC การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปวช.ปี 1 ทุกสาขาวิชา แจก iPad ฟรี รีบสมัครก่อนจะหมด 150 เครื่องหมดแล้วก็หมดเลย ก่อน 4 เมษายน 65 นี้
ติดต่อสอบถามได้ โทร. 02 939 3000 กด 7 หรือสมัครเรียนได้ทาง  www.siba.ac.th

X