ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564

“ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ขอแสดงความยินดี “ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ในวันครู

เพื่อเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X