10 กุมภา วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ร่วมรำลึกถึงครูเพทาย

10 กุมภา วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ร่วมรำลึกถึงครูเพทาย

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการสอน ศิษย์เก่า และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ 10 กุมภา ในช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้ครูเพทาย อมาตกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ และพิธีกตัญญุตารำลึกถึงพระคุณครู สำหรับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวทีลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ


(จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด)

X