เด็ก SIBA เรียนต่อ ปวส. ปีนี้… รับส่วนลด 8,000 บาท ทันที

เด็ก SIBA เรียนต่อ ปวส. ปีนี้… รับส่วนลด 8,000 บาท ทันที

เด็ก SIBA เรียนต่อปวส. ปีนี้รับส่วนลด 8,000 บาททันทีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

  1. สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และต้องการศึกษาต่อระดับ ปวส. ระบบปกติ และ International Programs เท่านั้น 
  2. ชำระค่าเทอมเต็มจำนวน ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือเลือกชำระแบบแบ่งจ่าย 2 ส่วนฯ ละ 50% ชำระเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2565 (ค่าธรรมเนียมและค่าสื่ออุปกรณ์จะแตกต่างกันตามแต่ละสาขา)
  3. นักศึกษาจะต้องทำบันทึกข้อตกลงยืนยันว่าจะศึกษาครบตามหลักสูตร 
  4. นักศึกษานำใบแสดงผลการเรียน โดยให้ฝ่ายบริหารวิชาการลงนามรับรอง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ ส่วนลด 
  5. โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 2 มีนาคม 2565 หรือจนกว่านักศึกษาสมัครครบเต็มจำนวน 
  6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ 

สมัครเรียน : https://bit.ly/3DZrMVE
สอบถามข้อมูล : https://lin.ee/zetaqLM
Facebook : www.facebook.com/sibalive
Instagram : www.instagram.com/siba_college
Call Center : 02-939-3000 ต่อ 1564

X