SIBA COLLEGE ร่วมกับชุมชนพหลโยธิน 24 ส่งมอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชุมชนพหลโยธิน 24 จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นิมนต์พระจำนวน 9 รูป และบูทกิจกรรมแจกไอศกรีม ขนม อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆ ในระแวกชุมชนพหลโยธิน 24 และกิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยตลอดทั้งวัน ผลตอบรับจากเด็กๆ และผู้ปกครองต่างมีความสุข สนุกสนาน เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีวิทยาลัย กับชุมชน กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เกิดจากความน้ำใจของวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้บริจาคทั้งกำลังทรัพย์ อาหาร น้ำ ขนม ไอศกรีม ของเล่น ตลอดจนจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้กับเด็กๆ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ วงเวียนกลางชุมชนพหลโยธิน 24

X