น้องใหม่ท่องเที่ยวปี 1 ปี 64 ออกภาคสนาม ประเดิม “เกาะรัตนโกสินทร์”

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ออกภาคสนามทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราชวรมหาวิหาร  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวต่างชาติ และคนไทย ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งการออกสนามครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแห่งให้ความรู้สถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต และมีอาจารย์ปิยะพงษ์ พ่วงพลับ และอาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์มืออาชีพด้านการท่องเที่ยวให้คำแนะนำ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยตลอดทริป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด)

X