นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรม “บุคลิก...คลิกความสำเร็จ” เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรม “บุคลิก…คลิกความสำเร็จ” เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ฝ่ายบริการแนะแนวและอาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมอบรมบุคลิกภาพในหัวข้อ “บุคลิก…คลิกความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำ  อาทิ  RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE HOTEL, The Berkeley Hotel Pratunam, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, The Emerald Hotel, Rama Gardens Hotel,Crowne Plaza Hotel Lumpini, บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด,  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม  2564   ณ  ห้องประชุม SIBA CONVENTION  อาคาร SIBA CENTER  ภายในวิทยาลัยฯ

X