คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา SIBA ตรวจคัดกรอง COVID-19 พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา SIBA ตรวจคัดกรอง COVID-19 พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์  ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit  (ATK)   พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564   ตามมาตรการ 44 มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ    

ทั้งนี้ การเปิดให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียน On-site  วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา  ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  มีจุดสแกนไทยเซฟไทย (TST)  จุดวัดอุณหภูมิ  จุดแอลกอฮอล์ล้างมือ  จุดตรวจ ATK  จุดพักคอยผลตรวจ ATK และกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE ซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อ 100%  รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  การดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ในวิทยาลัยฯ

สำหรับการจัดการเรียนการสอน ทางวิทยาลัยฯ จัดกลุ่มเรียนแบบ BLOCK COURSE  สลับมาเรียนแบบ On-site  และ On-Line เรียนที่บ้าน เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่าง  และป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

X