SIBA ร่วมกับ โรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอลเซนเตอร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ โรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอลเซนเตอร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน นักศึกษาของ SIBA ทุกระดับชั้น โดยมี อาจารย์จากฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด สรุปยอดนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนรวม 655 คน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับวัคซีนในวันนี้ จะนัดหมายฉีดเข็ม 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณภาพจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา

X