ร่วมวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ สมาคมศิษย์เก่าฯ โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารสำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐ ณ เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

X