นักศึกษา ปวส. SIBA College เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ครั้งที่ 3

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสัญชัย สามารถ ปวส.ปีที่ 1/1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นักศึกษาหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ” สาขา ทักษะฝีมือ และอาชีพ ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนไทย THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูหน่วยงาน องค์กร บุคคล และเยาวชนคนเก่ง คนดี ที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนในสังคมไทย เป็นต้นแบบที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป โดยการคัดเลือกของชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าโชว์ดีซี ห้องอัลตร้าอารีน่า ชั้น 5 (Ultra Arena Show DC Floor 5)

X