นักศึกษาปวช. SIBA College เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการร่วมแสดงผลงานใน โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดย สสส.

นักศึกษาระดับปวช. สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะการผลิตสื่อ และส่งเสริมด้านการเผยแพร่ผลงาน เพื่อพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้เป็นนักส่งเสริม และสื่อสารสุขภาพสู่สังคม ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X