สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 27  ประจำปี 2564  ในการฝึกครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ – เนตรนารีจากสถาบันการศึกษาทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 45 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมี พ.ท.ศันสนะ เพ็ชร์สุข ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรฯ และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 1 เมษายน  2564 ณ ห้องประชุมกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สนามเป้ากรุงเทพฯ

X