นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เก็บเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมัคคุเทศก์มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ระดับปวส.ปีที่ 2  เดินทางสู่จังหวัด กำแพงเพชร-สุโขทัย-พิษณุโลก เก็บเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยฝึกการบรรยายถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบมัคคุเทศก์แบบมืออาชีพ ร่วมกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญ ณ วัดตระพังทอง โดยมี อาจารย์มนตรี สายหนู   อาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว ดูแลตลอดการเดินทางในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 

X