SIBA มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีอาชีวะ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีมอบรางวัล “ครูดีศรีอาชีวะ” แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน จากนั้น มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ เช่น นักศึกษารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์เมนูปลาร้า ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะภายนอก ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X