SIBA College จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ในโอกาสจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 โดยนักศึกษาได้รับโอวาท และรับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ น้อง ๆ SIBA ให้ของขวัญ ดอกไม้ ของที่ระลึกต่างๆ แสดงถึงความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานนอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X