SIBA College จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ในโอกาสจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 โดยนักศึกษาได้รับโอวาท และรับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ น้อง ๆ SIBA ให้ของขวัญ ดอกไม้ ของที่ระลึกต่างๆ แสดงถึงความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานนอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ    

X