คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี”

คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” ในระดับชั้นตรี  โท เอก เพื่อเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมที่ถูกต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญา โดยมี พระครูใบฎีกาชาญชัย เป็นกรรมการวันสอบ และ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ตรวจเยี่ยมการสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ภายในวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X