นักศึกษา SIBA เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”  ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลพระราชทานดังกล่าวถือเป็นเกียรติยศ และศักดิ์ศรีสูงสุดของนักเรียน-นักศึกษา และวิทยาลัยฯ   โดยนักเรียน-นักศึกษา ผู้เข้ารับพระราชทานได้แก่ นายสัญชัย สามารถ นักศึกษาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ระดับนานาชาติ และ นายต้นตระการ ทรงบานชื่น นักศึกษาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ระดับประเทศ

X