SIBA College จัดสัมมนาครูแนะแนวออนไลน์ “การแนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพในยุคดิจิทัล หลังโควิด-19”

SIBA จัดสัมมนาครูแนะแนวออนไลน์ โครงการ “การแนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพในยุคดิจิทัลหลังโควิด – 19” โดยมี คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.เบญจมาภรณ์   คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คุณโอม  ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) คุณวัชระ นิลดำรงค์ ผู้จัดการสำนักงานศูนย์มีเดีย บริษัท C ASEAN จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “อาชีพเด็กไทย ..กำลังคนสำคัญ สร้างชาติยุคหลังโควิด – 19” จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ แผ้วพลสง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี  (ERC)

X