คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

X