SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course”

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สอศ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course” ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยฯ โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ในปีการศึกษา 2564  โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบผสมผสาน Online + Block Course เน้นสมรรถนะ Re skill , Up skill  และ New skill  ในวันที่ 17-18  ธันวาคม  2563   ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X