นักศึกษาวิชาทหาร SIBA ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตพระนคร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร SIBA ชั้นปีที่ 2 ประจำกองร้อย 2055  โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน และสถานที่สำคัญในเขตพระนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณรอบวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

X