นักศึกษาวิชาทหาร SIBA ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตพระนคร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร SIBA ชั้นปีที่ 2 ประจำกองร้อย 2055  โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน และสถานที่สำคัญในเขตพระนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณรอบวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X