ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563

นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ร่วมพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (หลังสวรรคตปีที่ 4) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X