SIBA สนุกกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรม Pirate Party โดย นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย

นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย จัดกิจกรรม Pirate Party เป็นการเล่นบอร์ดเกม หรือเกมเศรษฐี  โดยมีนักศึกษาสวมบทบาทเล่นเป็นตัวละครบนกระดาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน ระดับปวส. 2 สาขามัลติมีเดีย โดยมี อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และอาจารย์ในกลุ่มวิชา ดูแลการจัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X