25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และ SIBA College ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในนามสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และกิจการลูกเสือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  สวนลุมพินี

X