ผู้บริหาร SIBA College ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563  ในหัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง ๒ สู่ Next Normal” เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต การประกันคุณภาพ สวัสดิการครู กฎหมายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก และความสามัคคีของชาวอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X