ผู้บริหาร SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด SIBA นำโดย อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และ อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.โมไณย อภิศักดิ์มนตรี ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

X