คณาจารย์ SIBA College เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 13 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผลการประกวดมีผลงานวิจัยชั้นเรียน 30 ท่าน ซึ่งคณาจารย์ SIBA ได้รับรางวัลผลงานการวิจัย ดังนี้ อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม , อาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม ได้รับรางวัลดีมาก พร้อมโล่ The Best Research and Innovation AWARD และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ตามลำดับ เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนองแขม กรุงเทพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X