ผู้อำนวยการด้านฝึกงาน เข้าร่วมเสวนา “อาชีววิถีใหม่” ระบบทวิภาคีกับอาชีวรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

SIBA College โดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเสวนา “อาชีววิถีใหม่” โดยมีผู้บริหารอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาในครั้งนี้ ร่วมกับ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และเบเกอรี่ชั้นนำของไทย เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างการศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดคุณภาพสูงสุดทั้งแก่ผู้เรียนและสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร อิตัลไทย สุขุมวิท

X