นักศึกษาวิชาทหาร SIBA จิตอาสา ช่วยงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ และ อาจารย์ธงชัย จารุมาศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาช่วยงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ และสนุกสนานร่วมกัน มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ และเลือกซื้อสินค้าราคาถูก รายได้เพื่อช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี (Hall 5) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

X