SIBA นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ปวช.ปี 2 ลงพื้นที่เก็บเส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์มนตรี สายหนู และ อาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวนำนักศึกษาปวช.ปี 2 สาขาการท่องเที่ยว เก็บเส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ชมสุสานสัมพันธมิตร นั่งรถไฟชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานีรถไฟถ้ำกระแซ และฟังบรรยายนำชมเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

X