พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คุณเชื้อพร รังควร  เลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ต่อจากนั้น ได้เข้าชมนิทรรศการ “สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งพระมงกุฎไทย” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี ( ERC )

X