พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสะสมของที่ระลึก ครูเพทาย อมาตยกุล (KRU BHETHAI’S SCOUT COLLECTION)

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสะสมของที่ระลึก ครูเพทาย อมาตยกุล (KRU BHETHAI’S SCOUT COLLECTION)  ซึ่งเป็นอาคารจัดวางรอยพระบาทจำลองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 6)  และของสะสมจากงานลูกเสือทั่วโลก เช่น แบดจ์ ว็อคเกิ้ล ผ้าผูกคอ เข็มที่ระลึกที่มีมากที่สุดในประเทศไทย เก็บรวบรวมโดย ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ถวายรายงาน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562   ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ห้องสะสมของที่ระลึกครูเพทาย อมาตยกุล (KRU BHETHAI SCOUT COLLECTION)  เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้โดยติดต่อที่วิทยาลัยฯ  02-9393000

X