คณาจารย์ นักศึกษา SIBA ได้รับความไว้วางใจเป็นคณะกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ดำเนินการนับคะแนนการ เลือกตั้งจนแล้วเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารกีฬา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ

X