นักศึกษาสาขาการโรงแรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ (Mocktail Mix)

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรม ทีม SIBA MIX ประกอบด้วย

  • นางสาวจิรสุดา  บุญตา          ปวช.3/1 สาขาการโรงแรม
  • นางสาวศิริลักษณ์  โตดาบ     ปวช.3/1 สาขาการโรงแรม
  • นายชยุตพงศ์   พลหงส์          ปวช.2/1 สาขาการโรงแรม

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ (Mocktail Mix)  Mocktail “Good Morning พระสุธน” จากการโชว์ทักษะ ความรู้ความสามารถด้านรสชาติ และความคิดสร้างสรรค์ ในการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ (Mocktail Mix) จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

X