คณาจารย์ นักศึกษา SIBA รับประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยอาราธนา พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ นักศึกษาผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ระดับตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X